Kronoarbejde

I vidensamfundet er det sund fornuft, både menneskeligt og økonomisk, at give mennesket arbejdstider, der matcher dets biologiske rytme. Vi har brug for et paradigmeskifte væk fra det klassiske 8-16-arbejdstidsinterval, til at individet får større indflydelse på at placere det arbejdstid. Det vil resultere i højere produktivitet, sundere medarbejdere og reducere sundhedsudgifterne.

Dirigenten bag industriarbejdets rytme må være ingeniør Frederick Winslow Taylor. Taylor studerede arbejdernes bevægelser og rytmer, mens de knoklede ved samlebåndene på Henry Fords bilfabrikker i begyndelsen af 1900-tallet.

I 1911 formulerede Taylor ledelsesteorien ”The Principles of Scientific Management”, hvor han konkluderede, at “mennesket er dumt og dovent – derfor er regler, kontrol og disciplin nødvendigt”. I fremtiden måtte systemet komme før mennesket, mente han. Det gav måske mening i en industriel tidsalder, hvor over 80 procent af virksomhedernes værdi lå i maskiner og bygninger.

Men i dag er det menneskene, der skaber over 80 procent af værdien i virksomhederne, og jeg mener, at tiden er kommet til at tilpasse systemet til mennesket frem for at presse mennesket ind i forældede tidsrytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet.

Jeg mener, at vi skal skabe et samfund, der giver det enkelte menneske en større frihed til at organisere døgnets timer på en måde, så det understøtter den døgnrytme, vi hver især er født med, men også de forskellige arbejds- og familierytmer, vi har. For når du finder din rytme, så får du et bedre og mere bæredygtigt liv.

Du kan arbejde med chronoleadership på følgende områder:

  • Globalt arbejde. Match døgnrytme og tidszonearbejde. Som en del af en international og globaliseret verden har vi brug for folk i Europa, som for eksempel kan kommunikere med kinesiske virksomheder tidligt om morgenen og amerikanske virksomheder sent om aftenen.
  • Visualiser dit teams arbejdsrytmer. Jeg har arbejdet med teams, der er aktive 22 ud af de 24 timer i døgnet. Ved at synliggøre vores arbejdsrytmer, kan vi koordinere, hvornår det giver bedst mening at arbejde sammen, og hvornår vi skal arbejde hver for sig.
  • Giv medarbejderne arbejdstider, der matcher deres døgnrytme. Giv A-mennesker flere dagvagter og B-mennesker flere aftenvagter.
  • 24/7 arbejde. Tænk A og B. Skab bæredygtige arbejdstider. Vi har brug for folk, der arbejder på forskellige tidspunkter, døgnet rundt på alle tidspunkter af året – uden at brænde ud.